Riktig installasjon av sirkulasjonspumpe i varmesystemet

Moderne oppvarmingssystem er økonomisk, praktisk og håndterbart. Men praksis i organisasjonen er ofte i strid med prinsippene for å bygge slike strukturer. I en gjennomsnittlig leilighet eller en etasjes hytte er det vanskelig å implementere den klassiske gravitasjonsmekanikken i kjølevæskebevegelsen. Ved å installere en sirkulasjonspumpe vil varmesystemet kunne oppnå et godt nivå av stabilitet og effektivitet. En slik anordning er også nyttig i konstruksjoner med en tyngdekraftskomponent i kjølevæskebevegelsen, og et oppvarmet gulv uten tvunget superlaster virker bare ikke.

Valg av pumpeinstallasjonssted i varmesystemet

En moderne sirkulasjonspumpe er ganske teknologisk. Det bruker komponenter og materialer som kan fungere lenge på høye temperaturer. Derfor kan installasjonen av blåseren i varmesystemet til et privat hus gjøres nesten uten hensyn til parametrene for kjølevæsken og andre kriterier.

For å forlenge levetiden til enheten, for å gi optimal arbeidsforhold, anbefales det å installere pumpen i henhold til standardkravene, nemlig på returstrømmen til varmesystemet, der kjølevæsken har lavere temperatur. Samtidig er det flere enkle regler for organisering av sirkulasjonssystemer, både åpne og stengt.

 1. En sirkulasjonspumpe må installeres på hver lukket varmekrets. Denne regelen blir alltid observert når man oppvarmer enkelte deler av et privat hus eller når man bruker kjølevæske til radiatorer og oppvarmede gulv.
 2. Installasjon av en ekstra pumpe produsert i bygninger hvor rørledningsnettet er ganske langt. Det anbefales å montere en annen vifte hvis rørlengden er 80 meter eller mer.
 3. Hvis strømnings- og returstrømmen varierer i temperatur med mer enn 20 grader, betyr dette at det må installeres en matepumpe i et system med naturlig sirkulasjon. ekstra kompressorhvis eksisterende ikke klare oppgaven.
 4. Kontroll av sirkulasjonspumpe ved endringer i sin hastighet kan ikke bare gi den beste oppvarmingsmodusen, men også spare penger takket være de optimale arbeidsforholdene til kjelen.

 Sirkulasjonspumpe

Supercharger enkelt å installere med egne hender. Samtidig er det nødvendig å velge riktig sted for installasjon i henhold til kravene til optimal utstyrsoperasjon. Samtidig skal man sørge for praktisk justering av varmepumpen og tilgang til hurtig demontering for reparasjon.

Tips! Den riktige strategien når du velger en enhet for installasjon i et nytt eller eksisterende varmesystem, er ikke bare riktig beregning av parametrene. Sirkulasjonspumpen bør velges i henhold til funksjonsnivået. Nyttige alternativer som fartsregulering, og hvis du kjøper en modell med frekvenskontroll, kan du få muligheten til å finjustere varmen og ressursforbruket.

Reglene for å velge et punkt i varmesystemet, hvor installasjon av en tvungen sirkulasjonsanordning blir gjort, er ganske enkel og klar.

 1. Pumpen må være så nært som mulig til oppvarmingsutstyret.
 2. Det anbefales å installere enheten på returrøret.
 3. Både når det er installert på tilførselsledningen og på returrøret, bør det ikke være rørutløp mellom kjelen og sirkulasjonspumpen, med unntak av spesielle rør beregnet for systemvedlikehold.

I henhold til standardreglene skal tilkoblingsskjemaet til superladeren sørge for muligheten for å isolere installasjonspunktet for demontering, sikre utstyrsoperasjon i normal modus, sikre lett vedlikehold av systemet og igangkjøring.

Oppvarming rørsystemer

Å bygge en presentasjonslinje for en rask forståelse av funksjonene i organisasjonen av ulike varmesystemer, er det rimelig å starte med muligheten med tvungen sirkulasjon.

Med tvungen sirkulasjon

Denne ordningen har en rekke funksjoner.

 1. Høydeforskjeller, rørhelling, plasseringen av radiatorer i forhold til varmekjelen er ikke regulert på noen måte.
 2. Systemet bruker flerpunktsutstyr eller et enkeltpunkts luftavgassystem (Mayevsky-kraner på radiatorer eller ett utløpspunkt med høyeste høyde).
 3. Organiseringen av et vilkårlig stort antall isolerte sirkulasjonskretser er tillatt, som hver er betjent av en separat pumpe.

 Tvunget sirkulasjonsoppvarming

Hovedkarakteristikken ved systemet med tvungen sirkulasjon er at operasjonen er umulig uten bruk av sirkulasjonspumpen. Derfor, når strømmen er slått av, stopper kjølevæsken, rommene blir ikke oppvarmet.

Det er viktig! Hvis det oppstår strømbrudd ved negative lufttemperaturer, krever systemet med tvungen sirkulasjon en nødutløp, hvis tiden for å gjenopprette operasjonen tillater kjølevæsken å fryse. For dette kreves nødavløpspunkter, på flere steder strukturen av rør med lavt nivå. Dette er ikke nødvendig hvis systemet er lukket og kjølevæsken ikke gir frysing ved negative temperaturer.

Med naturlig sirkulasjon

Et system med naturlig sirkulasjon har flere fordeler, men krever streng overholdelse av organisasjonens regler. Funksjonene er som følger.

 1. Etter oppvarmingskjelen er det tilveiebragt en akselerasjonslinje, et vertikalt rør som gjør det mulig å skape trykk under ekspansjonen av kjølevæsken for bevegelse gjennom nettverket.
 2. En klar hellingsparameter er regulert, for eksempel strømningsrør og returstrøm.
 3. Med flere varmekretser er det vanskelig eller umulig å oppnå optimal varmeoverføring i hver av dem.

Kontrollen av sirkulasjonspumpen ved kjøling av kjølevæsken kan dramatisk øke funksjonaliteten, effektiviteten, tilpassbarheten til varmesystemet med naturlig sirkulasjon.

 Naturlig sirkulasjon oppvarming

Et slikt system gjør det mulig å løse en rekke standardoppgaver:

 • nivådesignfeil og overvinne hydraulikkmotstanden til rørledningsnettet;
 • for å optimalisere lastingen av varmekretsene ved installering av flere pumper for å regulere varmeutløsningen;
 • forbedre arbeidsforholdene til oppvarmingsutstyret.

Den største fordelen med systemet med naturlig sirkulasjon, for all kompleksiteten i organisasjonen, er evnen til å fungere når strømmen kobles fra. For å oppnå dette, sirkulasjonspumpen satt til å omgå. Dette er en ganske enkel struktur.

 bypass

En bypass er en separat enhet for å installere en sirkulasjonspumpe med en sløyfebypass og stoppventiler for vedlikehold.

 Knute for montering av sirkulasjonspumpe

Bypassaggregatet gir flere praktiske funksjoner.

 1. Når kulventilene er slått av, kan superladeren fjernes uten å tømme hele systemet for å reparere sirkulasjonspumpen eller bytte den.
 2. Systemet er drevet uten strøm.
 3. Det er mulig å utføre den første starten av oppvarming uten å delta i sirkulasjonspumpen.
 4. Det er enkelt å organisere strukturen av beskyttelse av pumpen fra urenheter som kommer inn i turbinen ved å installere et grovfilter eller en maskestype.

Ordningen med vannoppvarming av et privat hus kan brukes som bypass med manuell og med automatisk styring. I sistnevnte tilfelle, i omløpssirkulasjonspumpen montert tilbakeslagsventil.

 Manuell omkobling

 Automatisk styrt bypass

Når sirkulasjonspumpen er i bruk, genereres et overtrykk ved utløpet til tilbakeslagsventilen. Knuten overlapper strømmen, og gir et optimalt mønster for bevegelse av kjølemidlet. Når strømmen er slått av, begynner vannet å bevege seg gjennom ventilen på grunn av den naturlige tyngdekraften. En slik ordning krever ikke justering og justering, inkludert ved igangsetting.

Tips! Siden returventilen er en anordning som er følsom nok til å skalere og mineralforekomster, i åpne varmesystemer anbefales det å duplisere driften med en sekventielt installert kulventil.

Koble pumpen til strømforsyningen

Tilkobling til strømforsyningen kan gjøres på to måter.

Direkte tilkobling

Den første er standard, den er en direkte. Koble strømkabelen til stikkontakten med ønsket spenningstype. Med dette:

 • velg en ledning med et tverrsnitt på minst 2 kvadratmeter;
 • ledere bør strengs for å redusere sannsynligheten for brudd når de bøyes;
 • Tilkobling må gjøres ved bruk av jordledning.

Det spesifikke tverrsnittet av lederne bør velges på grunnlag av produsentens anbefalinger og pumpeverdien. Stikkontakten som enheten er koblet til, skal plasseres så nært som mulig til installasjonspunktet, det anbefales å installere nødstopp-enheter mellom den og RCD-pumpen.

 Kablingsskjema

Det anbefales å koble jordingstrådene fra kontakten, den generelle strukturen til strømnettet. Hvis dette ikke kan gjøres på grunn av den utdaterte typen ledninger, kan pumpen kobles til en ekstern krets.

Tips! Hvis tilkoblingskabelen til pumpespenningen ligger nær rørene i varmeletten, og kjølevannstemperaturen overstiger 90 grader - velg en spesiell varmebestandig ledning for å slå utstyret på plass.

UPS-applikasjon

Under driften av superladeren, spesielt under belastning, kan det være strømbrudd, tilfeller av terminering, endringer i inngangsspenningsparametrene. Dette kan påvirke enhetens levetid, dets effektivitet, føre til brudd. Bruk derfor om mulig et ledningsdiagram gjennom uavbrutt strømforsyning.

 Ved bruk av UPS

Når du velger en modell av avbruddsfri strømforsyning, utfør en enkel beregning. De grunnleggende forholdene inkluderer strømmen til sirkulasjonspumpen og tiden der driften må opprettholdes. I henhold til resultatene av beregningen velger du batterikapasiteten eller modellen til UPS. Mange produsenter av slikt utstyr på sine offisielle ressurser tilbyr diagrammer og tabeller som gjør det enkelt å bestemme det beste alternativet for en strømkilde.

Tips! For å drive sirkulasjonspumpen, anbefales det kun å bruke en UPS med eller nær sinusformet utgangssignal. De beste resultatene viser On-Line UPS, som gir null responstid og en ideell spenningskurve.

Justering og begynn å jobbe

Idriftsettelse etter installasjon av sirkulasjonspumpe er ikke vanskelig, men må utføres i en bestemt rekkefølge.

 1. Pumpen er montert i bypass eller krasjer i returrøret.
 2. Enheten er koblet til strømnettet.
 3. Varmesystemet er fylt med vann.
 4. Luftproppene fjernes ved å åpne ventilene på spesiallagde kraner eller Mayevsky-kraner installert på radiatorer.
 5. Luften fjernes fra sirkulasjonspumpehuset ved å åpne ventilen, skru av skruen på lokket på apparathuset.

Så snart vann begynner å forlate pumpens spesielle drenering, er enheten klar for bruk. Etter det er det nok å starte varmekjelen, sjekke passet, hvilken hastighet det er bedre å slå på varmepumpen, still inn optimal modus og juster trykkparametrene i systemet under oppvarming av varmebæreren.

Mulige feil i sirkulasjonspumper

Sirkulasjonspumpe - en ganske enkel enhet. Dens alvorlige skade ligger i slitasje på turbinhjulet, den fysiske skade på elementene eller feilen i den elektriske kretsen. Noen feil i varmepumpen kan løses manuelt. For denne enheten trenger demontere og demontere. Handlingsplanen er som følger.

 1. Slå av strømmen til utstyret.
 2. Hvis pumpen er installert i bypassen eller det er kraner på begge sider - kjølevæsken er slått av, fjernes enheten fra installasjonspunktet.
 3. Ved langvarig reparasjon - bør du installere en ekstra pumpe.
Tips! Hvis varmesystemet ikke tillater at væsketilførselen slås av i et begrenset område av pumpeplanleggingen, anbefales det å tømme kjølevæsken helt før du demonterer enheten. Et slikt tiltak vil tillate raskere igangsetting i henhold til standardordningen.

Når du demonterer sirkulasjonspumpen, kan du få tilgang til de viktigste funksjonelle delene:

 Sirkulasjonspumpe i analysen

Pumpen er summende, men det er ingen kjølevæske sirkulasjon

En slik feil oppstår lang nedetid på utstyret. Forseglingsanordninger, lagrene er fratatt fett, dype mineralavsetninger dannes. For å starte pumpen kreves demontering i henhold til produsentens anvisninger. Saken, den elektriske stasjonen er fjernet. Ved hjelp av en skrutrekker eller en klemmeanordning, roter rotoren og oppnå den relativt frie rotasjonen. Etterpå er pumpen installert på vanlig sted og slått på.

Enheten er veldig støyende når du arbeider

Årsaken til overdreven støy er søppel inntrengning i motorakselen og turbinhjulsenheten. Problemet elimineres ved fullstendig demontering og rengjøring av enheten.

Tips! For å unngå problemer i fremtiden, anbefales det å installere rengjøringsfiltre ved pumpeinnløpet, og for tomgangsutstyr - å starte opp i 20-30 minutter minst en gang i måneden.

Pumpen slås ikke på

Årsakene til lanseringsfeil kan være flere. Det vanligste er strømbrudd Du bør sjekke strømkabelen (koble fra strømbryteren eller trekke støpselet ut av stikkontakten) for brudd, skade og teste strømforsyningsspenningen.

En annen grunn til lanseringsfeil er beskyttelsesoperasjon. For å eliminere problemet, bytt sikringer eller andre elementer som leveres av produsenten. Før du starter pumpen, kontroller du om status og parametere i strømforsyningsnettet, kontroller at de andre systemene som er koblet til overladeren, fungerer som de skal.

Enheten starter og slutter å fungere etter en kort periode.

Årsaken til den automatiske nedleggelsen er i stor belastning. Dette skyldes skala på de våte rotorens deler. For å gjenopprette normal drift, skal pumpen demonteres og mineralavsetninger skal fjernes ved hjelp av spesielle midler.

Sterk støy, vibrasjon, varme

Årsakene til de plutselige endringene i lyd og andre driftsparametre er luft i sirkulasjonspumpen. Dette problemet kan være forårsaket av feil igangsetting eller ved å overskride minimum kavitasjonsgrensen. Feilsøking gjøres ved å justere parametrene til varmesystemet. Luftplugger fjernes fra rørene, en lignende operasjon utføres med en ventil på den øvre delen av pumpehuset.

Tips! For å forhindre dannelse av kavitasjonsbobler, bør innløpstrykket justeres (for å gjøre det høyere enn det minimum som er spesifisert i pumpens pass) i strømningsrøret.

Konstant, økt vibrasjon

Årsaken til overskytende vibrasjon kan være bærende slitasje. Disse strukturelle elementene har en begrenset levetid, selv med ideelle kjølevæskeparametere. Det anbefalte intervallet for å erstatte lagrene i sirkulasjonspumper er nødvendigvis angitt i passet til en bestemt modell.

Det er verdt å huske at du kan trekke lageret trykket inn i hullet ved å bruke en spesiell trekker. Reinstalleringen hjemme er laget med en trehaller. Det nye lageret er plassert på monteringsboringen og tilstoppet med lette, nøyaktige slag.

Utilstrekkelig trykk

Riktig installert arbeidssirkulasjonspumpe kan i noen tilfeller ikke gi tilstrekkelig trykk. Årsaken kan være Feil rotasjonshastighet innstilling Det er ofte observert ved høy viskositet av varmebæreren eller overdreven lengde av rørledninger. Hvis det er en slik mulighet, er enheten regulert. Ved feil valg av modellen blir den erstattet.

Ved trefasede pumper Årsaken til utilstrekkelig trykk kan være i feil ledninger. Derfor bør den første fasen av feilsøking være å kontrollere fasingen, tilstanden til den nøytrale ledningen, spenningen på nettet.

Det er alltid nødvendig å huske at sirkulasjonspumpen ikke når brukeren umiddelbart etter produksjon. Derfor er det nyttig å vite hvordan du demonterer og rengjør enheten, så vel som dens komponenter. For eksempel vil slike opplysninger lett bidra til å takle saken når turen oppstår på grunn av oksydasjon av sikringskontakter. Driften av delvis demontering og stripping i dette tilfellet kan utføres selv uten demontering av enheten.

Det er viktig! Hvis enkle feilsøkingsmetoder ikke hjelper, bør du søke profesjonell hjelp. For å bestemme gapet (graden av slitasje på turbinhjulet) mellom pumpehjulet og huset kan det være nødvendig med spesielle verktøy. Det samme gjelder for evalueringen av parametrene til motorviklingene. I noen tilfeller kan komplekse, profesjonelle reparasjoner kreves.

konklusjon

For ikke å støte på funksjonsfeil i varmesystemet, ikke frys, ikke bruk penger og tid for å gjøre endringer i stroppen, bør du ikke spare på utformingen og riktig organisering av installasjonen av sirkulasjonspumper. Bypasser utstyrt med avstengningsventiler, filtre, kontrollventiler, riktig valg av installasjonspunktet vil bidra til å forenkle innstillingen av oppvarming, gi automatisk styring, garantere optimale arbeidsforhold for utstyret og øke påliteligheten og levetiden betydelig.

Kommentarer: 0
Fortsetter temaet:

videokamera

Hjemmekino

Musikk senter