Vannvarmer

En varmtvannsbereder er en enhet for oppvarming av vann i de riktige mengdene som brukes hjemme. For disse enhetene bruker annen kraft, alt fra flytende brensel og slutt med strøm.

I gamle tider oppvarmet folk vann, kaster varme steiner inn i den. Det var mulig å varme opp vannet til 100 °. Og allerede i XIX århundre ble en enhet som arbeider på solenergi patentert. Snart måtte denne enheten bli forlatt, da gass kom for å erstatte solens energi.

Moderne varmtvannsberedere er delt inn i strømnings- og lagringsenheter. Slike enheter opererer på bekostning av strøm, gass eller damp og vannvarmeveksler. Hver type enhet har sine positive og negative sider, forskjellig i kraft, design, energikilde og samlingsmetode.

Oppvarming vannvarmere eller kjeler disse er kapasiteter på 3050 liter, har inne i TEN. Enheten krever ikke stort strømforbruk. Tiden for oppvarming av vann påvirker enhetens størrelse og varmeelementets kraft. Fungerer fra det vanlige uttaket.

Flytende vannvarmere har ikke vannbeholder. Oppvarming skjer via en varmeveksler, som umiddelbart leverer oppvarmet vann. I tillegg til elektrisitet brukes gass som strømkilde.

videokamera

Hjemmekino

Musikk senter