Avtrekksdeksel

Kjøkkendekselet er en enhet for rengjøring av kjøkkenrom fra lukt, røyk og sot generert under tilberedningen. Hvis det ikke er noen hette, kan de utsatte skadelige stoffene ha en negativ effekt på menneskers helse, og også føre til kontaminering av retter, veggoverflater og vinduer på kjøkkenet, ødelegge kjøkkenmøbler og gardiner.

Det er kjent at de første hettene dukket opp i XX-tallet, men desverre navnet på personen som gjorde revolusjonen på kjøkkenet, ble ufortjent glemt. Det er bare kjent at enheten ble oppfunnet for å fjerne lukt, men etter å ha passert moderniseringsbanen begynte hetten å utføre andre funksjoner.

I henhold til modusen for bruk, kan tre typer enheter skiller seg ut. Flyter, hvor den skitne luften slippes ut fra rommet gjennom ventilasjonsakselen. Sirkulasjon, der gruven er fraværende, og forurenset luft rengjøres med filtre og returneres til rommet. Og den kombinerte typen, som har muligheten til å velge ønsket operasjonsmodus fra de to første.

Når man velger en enhet, bør man ta hensyn til ikke bare typene, men også design, typer festing av enheten, produsentens selskap, modellen, samt pris og personlige preferanser, som også er viktig i kjøkkendesignet.

videokamera

Hjemmekino

Musikk senter