Elektronisk sigarett

En elektronisk sigarett er en elektrisk inhalator for individuell bruk som simulerer røyking. Formfaktoren til enheten i form av et rør og innåndet damp, som ligner tobakkrøyk, skaper en lignende illusjon. Prosessen med å røyke e-sigaretten kalles vaping. Navnet kommer fra det engelske verbet vaping (soar). Hovedformålet med enheten er å minimere skade fra vane med røyking. Kinesisk farmasøytisk Hon Lik betraktes som oppfinneren av vape, og den første enheten ble lansert i Hong Kong i 2004.

Strukturelt består en elektronisk sigarett av tre hovedelementer: en patron med flytende løsning for "røyking", en fordamper og en strømkilde. Et slikt rør opererer på prinsippet om en inhalator: væskeoppløsningen oppvarmes, begynner å fordampe og dampen føres ut gjennom en spesiell kanal til utsiden, der den inhaleres av røykeren. Eksternt er vaping som å røyke.

Elektroniske rør er tilgjengelig i 6 forskjellige størrelser og typer, merket med bokstaver fra A til F. Modeller kan variere i strømforsyningen: Arbeid fra batterier eller fra oppladbare batterier, være utstyrt med fordamper av forskjellig design, samt patroner med forskjellig kjemisk sammensetning. Noen produsenter utstyre rør med kontroller for nivået av væsketilførsel og graden av damputslipp.

videokamera

Hjemmekino

Musikk senter